Як зареєструвати свій бренд?

Як зареєструвати свій бренд?

При покупці товару ми часто звертаємо увагу на його бренд, тобто на позначення, під яким такий товар пропонується для продажу.

 

Згідно з існуючим сучасним визначенням бренд – це ім’я, термін, зображення, символ, їх комбінація або інше позначення, що дозволяє споживачу відрізнити підприємство (завод, фабрику) або продукт від їх конкурентів. Також під брендом мають на увазі позначення товару, який має високу репутацію на ринку.

За допомогою нанесення на свій товар оригінального бренду його виробник індивідуалізує свій товар, робить його відмінним від подібних товарів інших виробників, рекламує його, дає можливість покупцям легко знаходити його на відповідному ринку і тим самим – сприяє його просуванню для цільової аудиторії покупців.

З конкретним брендом ми пов’язуємо набір якісних характеристик, притаманних товару. Це допомагає нам зробити вибір або в сторону високої якості товару певного виробника, або – його дешевизни за рахунок якості, або ж спробувати поєднати ціну і якість. Такий вибір відбувається на основі наших сформованих, нав’язаних нам рекламою уявлень про товари під різними брендами.
Бренд, крім товарів, позначає також широкий спектр послуг, які пропонуються споживачам. Багатьом добре відомі бренди підприємств, що надають послуги в сфері роздрібної торгівлі (наприклад, мережі супермаркетів), медичні, туристичні, юридичні та багато інших послуг.

Слід відрізняти зареєстрований і незареєстрований бренд. Офіційно зареєстрований бренд є торговою маркою (ТМ), тобто юридично захищеним, охоронюваним державою брендом. У міжнародній практиці використовується термін trademark або торгова марка. Зареєстрована торгова марка має позначення ®. Українське законодавство одночасно оперує двома термінами: «торговий знак» і «торгова марка». Так, спеціальний в цій сфері закон України, прийнятий ще в 1993 році, «Про охорону прав на знаки для товарів и услуг» («Про охорону прав на знаки для товарів і послуг») використовує термін «торговий знак». Цивільний кодекс України, який вступив в силу в 2004 році, поряд зі знаком вже використовує термін «торгова марка» – «торговельні марки (знаки для товарів и услуг)». Такі терміни є синонімами.

Згідно з українським законом, знаком може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, зокрема: слова, в тому числі власні імена, літери, цифри, образотворчі елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Необхідно пам’ятати, що перед ухваленням рішення про реєстрацію свого бренду ви повинні визначитися, в якому класі товарів (послуг) йому буде надаватися правова охорона. Згідно встановленому порядку, правова охорона конкретної ТМ надається в якомусь певному класі, який вибирає заявник – майбутній власник ТМ, виходячи з природи і призначення товару (послуги).

Наприклад, якщо вироблений товар – молоко, то для реєстрації ТМ, під якою воно буде продаватися, швидше за все буде обраний клас 29 (базовий номер 290039). Для цього існує офіційна класифікація товарів і послуг, за допомогою якої брендам надається правова охорона. Це – нині діюча Міжнародна класифікація товарів і послуг, 11-я редакція, МКТП (11-2018) (див .: http://nice.ukrpatent.org).

Чи потрібно взагалі реєструвати бренд? Коли потрібно починати реєстрацію? Які права надає реєстрація ТМ його власнику?

Якщо ви хочете, щоб вироблений вами товар або надається послуга відрізнялися від інших схожих, якщо ви зацікавлені в впізнаванні і подальшому просуванні ваших товарів або послуг на ринку і створенні для них певних переваг, якщо ви вирішили збільшити вартість (капіталізацію) вашого бізнесу, ви обов’язково прийдете до рішення зареєструвати власну торгову марку.

Звісно ж, що чим раніше ви звернетеся за реєстрацією бренду, тим більше буде у вас шансів його зареєструвати, оскільки щодня подається багато заявок на реєстрацію ТМ і проводиться їх реєстрація, що може ускладнити для вас створення оригінального позначення для вашого бренду або унеможливити його реєстрацію через схожість (тотожності) з уже існуючими ТМ.

На початковому етапі створення ТМ корисно скористатися базою даних Укрпатенту щодо вже виданих свідоцтв на ТМ (Http://base.uipv.org/searchBUL/search.php?action=setsearchconditions).
Реєстрація бренду – це перш за все спосіб забезпечити йому правову охорону. За загальним правилом, право на отримання свідоцтва має заявник, заявка якого має більш ранню дату подання. Зареєструвавши бренд (ТМ) і отримавши на нього відповідний охоронний документ (в Україні цей документ називається «Свідоцтво України на знак для товарів и услуг»), ви стаєте його власником, як власник отримуєте можливість його вільно використовувати і забороняти таке використання іншими особами.

Як пишеться в законі, право власності на ТМ засвідчується свідоцтвом, термін дії якого становить 10 років від дати подання заявки і продовжується за клопотанням власника свідоцтва кожен раз на 10 років.
Свідоцтво надає його власнику, серед іншого, право використовувати ТМ, а також виключне право забороняти іншим особам без згоди власника використовувати ТМ щодо зазначених у свідоцтві товарів і послуг, в тому числі схожих з ними, якщо в результаті такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги.

Які основні етапи реєстрації бренду?

Після того як вами розроблений і затверджений ескіз бренду, починається процес його державної реєстрації. Він складається з чотирьох основних етапів:

1) проведення інформаційного пошуку на тотожність і схожість з раніше зареєстрованими чи поданими на реєстрацію брендами;
2) подача заявки на реєстрацію бренду в Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;
3) проведення державної експертизи заявки;
4) видача Міністерством економічного розвитку і торгівлі України свідоцтва на ТМ.

Проведення зазначеного інформаційного пошуку є необов’язковим етапом, однак дозволяє заявнику вже на початковій стадії знати свої шанси на реєстрацію бренду.

В Україні інформаційний пошук виробляє Державне підприємство «Український інститут промислової власності» або Укрпатент, зокрема його Відділення патентно-інформаційних послуг, консультацій та сприяння інноваційній діяльності Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (див .: http://iii.ua/uk, http://www.uipv.org/).

Мета такого пошуку – знайти тотожні або дуже схожі вже зареєстровані знаки, щоб визначити ймовірність реєстрації вашого бренду. Заявка на реєстрацію ТМ в даний час подається до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України через Укрпатент.

Якщо ви є громадянином України, то можете подати заявку на реєстрацію бренду як самостійно, так і через патентного повіреного або іншу особу. Що стосується іноземців та осіб без громадянства, то згідно з приписами закону вони реалізують свої права через українських патентних повірених – зареєстрованих представників у справах інтелектуальної власності.
Перед видачею свідоцтва на ТМ Міністерство економічного розвитку і торгівлі України спочатку публікує відомості про видачу свідоцтва в Офіційному бюлетені «Промислова власність» (http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e0788492-986e-4333-bcd7-29bca82a88e2 & amp; title = OfitsiiniiBiuletenpromislovaVlasnist).

Що краще зареєструвати: текст, символи, чорно-білий або кольоровий ТМ?

Тільки ви маєте право і ви визначаєте оригінальне позначення вашого бренду – текст, малюнок, кольору, символи, їх комбінацію та ін.
В ідеалі, краще реєструвати бренд в тому вигляді, в якому він буде використовуватися. Реєстрація бренду в кольорі також залежить від того, наскільки колір бренду (кольорова гамма) буде грати роль в його використанні в порівнянні з іншими його складовими (літери, слова та ін.). Іншими словами, якщо кольорова гамма, розроблена вами, оригінальна, несе собою велике навантаження для індивідуалізації бренду і в майбутньому є ймовірність, що використання її іншими особами, хоча і в інший комбінації слів і символів може привести до змішування і введення споживача в оману щодо належності товару (послуги) саме вам, то реєструвати бренд слід в кольорі.

Існує також позиція, згідно з якою обсяг охорони чорно-білого позначення дещо ширший ніж у кольорового, тому заявляти товарний знак в кольорі потрібно лише в тому випадку, якщо його кольору надають особливу оригінальність позначенню і зміна колірної гами при використанні не передбачається. На нашу думку, якщо передбачається використання ТМ у декількох кольорах (колірних поєднаннях, варіантах), кожний колірний варіант ТМ бажано окремо зареєструвати.

Скільки часу займає реєстрація бренду?

Середній термін реєстрації ТМ в Україні становить від 12 до 18 місяців. Однак зараз на практиці цей термін може доходити і до двох років. Однак ви можете піти за прискореною процедурою реєстрації ТМ, що на кілька місяців скоротить термін реєстрації, але при цьому приблизно в 1,5-2 рази збільшить ваші витрати на реєстрацію.

Хто може бути правовласником бренду? Чи може бути кілька співвласників бренду?

Власником ТМ, тобто особою, що володіє всіма правами на ТМ, може бути як громадянин так і підприємство або організація (юридична особа). Закон не обмежує граничну кількість власників (співвласників) ТМ. Згідно із законом взаємини при використанні ТМ, свідоцтво на який належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди жоден з власників не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання знака та передавати право власності на знак іншій особі без згоди інших власників.

Яка орієнтовна вартість процедури реєстрації бренду?

За приблизними підрахунками, включаючи вартість попереднього інформаційного пошуку, а також послуг патентного повіреного для реєстрації бренду в кольорі і по 2 класам, середня загальна вартість витрат не повинна перевищувати 200 доларів США.

Як захистити свої права на бренд в разі їх порушення?

Як відомо, існують позасудовий (досудовий) і судовий способи захисту вашого порушеного права на ТМ.
Позасудовий передбачає направлення порушнику ваших прав офіційної претензії (вимоги) припинити порушення та, наприклад, сплатити вам певну суму компенсації в установлений період часу. Одним з варіантів досудової захисту є також звернення з відповідною заявою в правозастосовні органи про вчинення, наприклад, кримінального злочину, передбаченого ст.229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) або адміністративного правопорушення відповідно до ст.51-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності).

Другий спосіб, судовий, звернення до компетентного суду з позовом для захисту ваших прав. Предмет позову буде залежати від характеру порушення ваших прав власника ТМ. Закон про знаки для товарів і послуг окремо обумовив, що юрисдикція українських судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв’язку з його застосуванням. Також необхідно відзначити, що зараз в Україні йде процес створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності, до компетенції якого віднесено, серед іншого, розгляд суперечок щодо прав на торговельну марку.

Чи можливо зареєструвати бренд в декількох країнах?

Можливість реєстрації бренду в декількох країнах надає так звана Мадридська система. Як зазначається Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (WIPO, World Intellectual Property Organization), яка виконує адміністративні функції Мадридської угоди, Мадридська система – це зручний і економічний механізм реєстрації товарних знаків і управління ними по всьому світу. Подача однієї заявки і оплата одного набору мита дозволяє просити охорону в 117 країнах, а наявність єдиної централізованої системи дає можливість вносити зміни в глобальний портфель товарних знаків, продовжувати термін їх дії і розширювати їх географічне охоплення.

Згідно з українським законодавством, у разі реєстрації знака в іноземних державах, відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та Протоколом до цієї згоди, такі заяви подаються через Міністерство економічного розвитку і торгівлі України за умови сплати національного збору за подання кожної з них.

Адвокат, керівник юридичної служби ІТ-компанії
Купайгородський Еміль